درباره ما

اُربیتاس برگرفته از نام لاتینِ اولین منبع آموزشی زبان دوم  می‌باشد که تجربه‌ی زیسته و معنادار و پرداخت به کلیات به جای جزئیات را از جمله مهمترین اصول برای تسلط به زبانی دیگر می‌داند. ما در اُربیتاس تلاش میکنیم شرایطی برای تجربه  زبان واقعی و اصیل ایجاد کنیم و  با به اشتراک‌گذاری تجربیات یکدیگر و تفکر پیرامون آن شناخت بهتری از آن و فرایند‌ یادگیری خود پیدا کنیم .

Orbitus Recommends