خودمان فضاها و محتواهای متناسب با نیاز خود را پیدا و دنبال کنیم محتواهای متناسب شرایط و علاقه ی  خود را انتخاب کنیم و مسئولیت تمام لحظات یادگیری خود را به عهده بگیریم  همانند زبان مادری ، خود را در معرض منابع  و محتواهای مختلف معنادار و مورد علاقه ی خود قرار دهیم  زبان دوم را شبیه به زبان مادری تجربه کنیم تا هر لحظه شناخت بهتری از فرایندهای یادگیری خود کسب کنیم  همانند کودکان زبان را به بازی بگیریم و هر لحظه از تجربه‌های خود  لذت ببریم  به تنهایی هنرهای زبانی خود را ایجاد کنیم  و توسعه دهیم  زبان را به معنای واقعی کلمه در لحظه لحظه ی زندگی خود وارد کنیم و رشد و گسترش آن را با لذت همراه کنید. زبانی دیگر را طبق نیاز و علاقه‌ی خود شخصی سازی کنیم فضاهای یادگیری خود را ایجاد کنیم و از همه مهمتر برای حفظ و ادامه ی جریان برنامه ریزی کنیم  تسلط به زبان دوم یعنی یاد بگیریم چگونه

درباره ما

اُربیتاس برگرفته از نام لاتینِ اولین منبع آموزشی زبان دوم  می‌باشد که تجربه‌ی زیسته و معنادار و پرداخت به کلیات به جای جزئیات را از جمله مهمترین اصول برای تسلط به زبانی دیگر می‌داند. ما در اُربیتاس تلاش میکنیم شرایطی برای تجربه زبان واقعی و اصیل ایجاد کنیم و  با به اشتراک‌گذاری تجربیات یکدیگر و تفکر پیرامون آن شناخت بهتری از آن و فرایند‌ یادگیری خود پیدا کنیم .

Latest Posts

Scroll to Top