مقالات دانش افزایی

چه چیز یادگیری زبان را ساده و یا پیچیده می کند ؟ – مقدمه

طبیعت بستر طبیعی جریانهاست و هر چیز به صورت طبیعی مسیر تغییر و تحول را در پیش خواهد گرفت اما مشکل از جایی آغاز میشود که به هر دلیل از مسیر طبیعی خود خارج شود ، این جمله را در حاشیه‌ی یکی از کتابهایی که چند وقت پیش مشغول مطالعه بودم دیدم. کتاب از فیلسوف …

چه چیز یادگیری زبان را ساده و یا پیچیده می کند ؟ – مقدمه Read More »

زبان چیست و چگونه شکل میگیرد ؟

“زبان چیست و  چگونه شکل می گیرد ؟”  سوالی که بسیاری از محققین و دانشمندان را درگیر خود کرده است و هر کدام تلاش کرده‌اند به نوعی پاسخ و تعریفی  جامع برای آن دست و پا کنند . از چیستی زبان زیاد شنیده و خوانده‌ایم  و هزاران هزار مطلب در این مورد نوشته شده است، …

زبان چیست و چگونه شکل میگیرد ؟ Read More »

Scroll to Top